Komt er eindelijk een nieuwe invulling voor de oude papierfabrieken van Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos?

De voormalige Catala site is een 17 ha groot bedrijventerrein gelegen op grondgebied van de gemeentes Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Sinds het faillissement in 2015 staan de gebouwen leeg en is de site sterk verouderd.

Calendar icon13 February 2018

De voormalige Catala site is een 17 ha groot bedrijventerrein gelegen op grondgebied van de gemeentes Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Catala produceerde er papier, karton en golfkarton tot in 2015 het faillissement werd uitgesproken. Sindsdien staan de gebouwen leeg en is de site sterk verloederd.

De nieuwe investeerder heeft Quares gevraagd om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van de site. Gezien de historiek van de site zijn er heel wat knelpunten aanwezig zoals ontsluiting en mobiliteit, eigendomsstructuur, invulling van de site, water- en bodemproblematiek etc. De Zenne doorkruist de site en de site is gelegen nabij de dorpskern van Drogenbos. De complexe probleemsituatie waarmee de site te kampen heeft, legt echter een hypotheek op de herontwikkeling van de site. Zelfs in die mate dat de (economische) haalbaarheid dient onderzocht te worden. 

Quares zal de haalbaarheid verder onderzoeken met de steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren en heeft een aanvraag tot voortraject ingediend. Deze aanvraag werd goedgekeurd en vervolgens coördineert Quares de nodige onderzoeken. Het voortraject moet meer duidelijkheid verschaffen over de knelpunten, met als finaal resultaat de uitwerking van een gedragen masterplan voor de site.

Tevens is er een aanvraag tot brownfieldconvenant lopende dat door Quares opgevolgd en gecoördineerd wordt.

Vervolgens kan op basis van een positief resultaat van het doorlopen voortraject de verdere omvorming van de site gerealiseerd worden, al dan niet met bijkomende steun voor een duurzame herontwikkeling.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be
Overview