Mechelen Noord en Zuid overhandigen memorandum aan Bart Somers

Bedrijventerreinen Mechelen Noord, Mechelen Zuid en Ragheno liggen in de economische ‘gouden driehoek’. Samen beslaan zij ongeveer 350ha en huisvesten ze meer dan 300 bedrijven. Ze zijn naast uitstekend bereikbaar ook geografisch centraal gelegen. Net die ligging, strategisch tussen Brussel en Antwerpen, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19 en de verbinding met de A12 via de N16, maakt van deze terreinen de ideale vestigingsplaats voor bedrijven.

Calendar icon08 November 2018

De bedrijventerreinen waarderen de inspanningen die het Mechelse stadsbestuur al vele jaren realiseert ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Maar er ligt nog werk op de plank. Daarom vond men het belangrijk om kort op te lijsten wat voor beide bedrijventerreinen de uitdagingen en verwachtingen zijn voor de volgende jaren. 

Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor politici en beleidsverantwoordelijken. Zij die de stad zullen besturen in Mechelen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Dit memorandum maakt de wensen en bekommernissen van onze vzw Industrie Mechelen Noord en vzw Bedrijven Mechelen Zuid kenbaar.

Dit memorandum, dat dient voor de opstelling van het nieuwe programma 2019-2024, werd gisteren op 07/11 overgemaakt aan de burgemeester Bart Somers t.a.v. het nieuwe stadsbestuur, de voorzitter van de gemeenteraad, alsook aan de politiezone Mechelen-Willebroek. Het is belangrijk dat al deze partijen de visie en wensen van de bedrijventerreinen kennen. 

Dit initiatief geldt als een uitnodiging voor een goede samenwerking en om de dialoog met de nieuwe bestuursploeg al op gang te brengen op de meest open en constructieve manier.

 

Op de foto v.l.n.r. Benjamin De Bruyn (parkmanager Zuid), Nico Van Daele (Voorzitter Zuid), Bart Somers, Stefaan Van Thielen (voorzitter Noord), Kirsten Dejaegere (Quares parkmanager Noord)

Overview