Opstart Parkmanagement Dilbeek

Gisteren vond de informatiesessie voor de opstart van bedrijventerreinmanagement te Dilbeek plaats in het Gossethotel. De gemeente Dilbeek verkreeg subsidie van de Provincie Vlaams Brabant voor de opstart van een duurzaam beheer van de vele industriezones die Dilbeek telt. We kunnen spreken van een talrijke opkomst, maar liefst 40 bedrijven daagden op om te luisteren naar wat parkmanagement hen te bieden heeft.

Calendar icon29 March 2018

De vzw Parkmanagement Dilbeek werd gesticht in maart 2017 met een aantal zaakvoerders van bedrijven in de zone. De keuze van de vzw om dit parkmanagement uit te voeren in de praktijk, viel op Quares. Kirsten Dejaegere zal deze taak voor haar rekening nemen. Het eerste werkingsjaar zal zij zich voornamelijk focussen op het creëren van draagvlak bij de bedrijven die er gevestigd zijn en ervoor te zorgen dat men zich aansluit bij de vzw.

De vzw biedt de bedrijven de mogelijkheid om in te stappen in groepsaankopen voor o.a. afval, energie, kantoorbenodigdheden … Op die manier plukken de bedrijven meteen de vruchten van een lidmaatschap en kunnen ze hierdoor ettelijke euro’s besparen. Duurzaam bedrijventerreinmanagement gaat verder dan alleen maar besparen.

Een eerste goede zaak die dit jaar zal gerealiseerd worden is nieuwe signalisatie. De gemeente Dilbeek vond het hoog tijd dat er iets gedaan werd aan de wirwar aan bordjes, die je overal in de industriezones kan terugvinden, en maakte hiervoor gelden vrij. De bedoeling is dat er eenduidige wegwijzers komen, waarbij de industriezones worden opgedeeld in kleuren. Dit zal het voor klanten en leveranciers makkelijker maken om hun weg te vinden. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om een totem aan te kopen in de kleur van hun zone om het nog duidelijker te maken.

Er werd eveneens VLAIO subsidie verkregen voor een screening rond beveiliging/veiligheid van het bedrijventerrein en daaraan gekoppelde acties. Ook zal er een studie gedaan worden, getrokken door de gemeente Dilbeek samen met Asse, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw naar de mogelijkheid tot vrachtwagenparking om en rond de Brusselse ring. 

Het parkmanagement heeft het eerste werkingsjaar dus zeker zijn handen vol; draagvlakcreatie, behoeftepeiling, signalisatie en zelfs aan de beveiliging van de industriezones zal gewerkt worden.

Overview