Park Management: hoe beheer je een groot terrein met verschillende bedrijven?

Zit je met verschillende bedrijven op hetzelfde terrein, dan dienen ongetwijfeld gemeenschappelijke uitdagingen zich aan. Denk maar aan infrastructuur, mobiliteit, inrichting, veiligheid, en nog veel meer. Hoe kan je dit professioneel aanpakken? In dit artikel ontdek je het inspirerende voorbeeld van vzw Industrie Mechelen Noord.

Calendar icon20 December 2018

De uitdagingen van industriezone Mechelen-Noord

Vzw Industrie Mechelen Noord verenigt 110 kleine tot grote zaakvoerders die gesitueerd zijn op eenzelfde industrieterrein. Hun doel: de belangen van de bedrijven behartigen tegenover derden en de uitdagingen op het industrieterrein collectief aanpakken.

Tot een aantal jaren terug beheerden ze de vzw zelf, grotendeels door administratieve medewerkers van enkele deelnemende bedrijven. Toen bleek dat ze onvoldoende tijd hadden om hun taken goed uit te voeren, werd het Park Management in 2012 integraal overgenomen door Quares.

Stefaan Van Thielen (voorzitter van vzw Industrie Mechelen Noord): “Sindsdien hebben we een sterke sprong genomen o.v.v. professionaliteit. Bovendien zijn er heel wat zaken bijgekomen die vroeger niet bestonden, zoals bv. groepsaankopen.”

Vandaag heeft Quares het hele Park Management in handen, inclusief de administratie rond de vzw.

 

Wat is Park Management?

Quares is pioneer in Park Management. Reeds van bij de opstart is het hun doelstelling om de voordelen voor lokale bedrijven te verhogen. Dit alles wordt in goede banen geleid door Kirsten Dejaegere, Parkmanager van Quares. Het Park Management omvat 4 brede kernactiviteiten:

Communicatie:

 • Uitsturen van trimestriële nieuwsbrieven.
 • Organisatie van evenementen (bv. nieuwjaarsrecepties) en infosessies (bv. over beveiliging, smart webdesign, …).
 • Structureel overleg met de Raad van Bestuur van de vzw en afgevaardigden van steden en gemeenten.
 • Opmaken en beheren van de website.
 • Perscommunicatie over acties.
 • Opmaken en updaten van een vacaturedatabank.
 • Behoefteanalyses afnemen bij de lokale bedrijven.

 

Samenwerking (basis):

 • Aanbieden van raamcontracten zodat bedrijven kunnen besparen (energie, afval, beveiliging, economaat, winterdienst, …).
 • Thema-subsidies traceren die voortkomen uit de behoefteanalyses.
 • Waken over de beeldkwaliteit (signalisatie, biodiversiteit inzake groenonderhoud, …).
 • Leegstandsmeldingen voor lokale besturen en investeerders.

 

Samenwerking (gevorderd)

 • Energie: bedrijventerreinen voorbereiden om in de toekomst te kunnen fungeren als ‘energiehub’: op het terrein energie aanmaken en verdelen.
 • Materialen: uitwerken van projecten m.b.t. circulaire economie.
 • Mobiliteit: collectieve mobiliteitsoplossingen zoeken (car sharing, shuttle dienst, deelfietsen, infrastructuuraanpassingen, …).
 • Infrastructuur: inrichting van het bedrijventerrein als een inspirerende werklocatie, toekomstgerichte aanpassingen verrichten, …

 

Beheer vzw

 • Organiseren van de Algemene Vergadering.
 • Opmaken van de begroting.
 • Beheer van de ledenlijst en ledenwerving.
 • Energieboekhouding van nieuw ontwikkelde bedrijventerreinen.
 • Provisies opvragen en afrekeningen opstellen indien de bedrijven moeten bijdragen aan het gezamenlijke onderhoud.

 

Quares zet ideeën om in daden

Stefaan Van Thielen: “Quares is de motor die het allemaal doet draaien. Zij zorgen ervoor dat de ideeën van de vzw effectief gerealiseerd worden.”

Zo leverde de samenwerking hen al een hoop extra voordelen op. Enkele voorbeelden:

 • Mobiliteits- en infrastructuurverbeteringen (bv. vervroegde afslagstroken, eenrichtingsverkeer invoeren, fietsstroken voorzien, …).
 • Subsidies voor nieuwe signalisatieplannen, locatiestudies, parkeerbeleidsplannen, onderzoek naar energie-efficiëntie en windmolens op het terrein, …

Stefaan Van Thielen: “In de buurt zijn er bv. een aantal transportbedrijven die hun voertuigen moeten kunnen parkeren. Soms hebben ze niet genoeg plaats op de eigen terreinen, wat kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Dit zijn zaken die we nu professioneel met de stad Mechelen kunnen opnemen. Zo werd er bv. samen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze vrachtwagens te centraliseren en uit het straatbeeld te halen.”

 

Bron: KMO Insider

Overview