Quares start Flux50 project op E-HUB Luithagen

Eind december is het Flux50 project Energy Hub Luithagen opgestart waarin onze divisie Consulting samen met de projectpartners Antea, Enervalis, VUB en ABB een concrete businesscase zal uitwerken voor een Energy Service Provider (ESP).

Calendar icon21 January 2019

Dit is een concept waarbij één partij instaat voor het optimaliseren van het energieverbruik over verschillende partijen heen. Zo beheert de serviceprovider, als overkoepelende organisatie, de energievraag, het aanbod, de lokale energieopwekking en -opslag bij de verschillende deelnemende partijen. Hierdoor daalt de energiekost en wordt de inzet van hernieuwbare energie gemaximaliseerd. Bovendien zorgt de ESP voor meer flexibiliteit naar het main grid.

Als deze businesscase positieve resultaten geeft, kan het concept van een ESP verder uitgerold worden over de Luithagen site en eventueel uitgewerkt worden op andere (industriële) bedrijventerreinen. De energieproblematiek zal in de toekomst aan gewicht toenemen en Quares wenst hierop, beheersmatig, goed voorbereid te zijn door deel te nemen aan deze innovatieve haalbaarheidsstudies.

Contact us

Contact staff member

Tim
Moerenhout

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
tim.moerenhout@quares.be
Overview