Quares Student Housing koopt Kothouse

Vastgoedspecialist Quares heeft onlangs haar eerste pand aangekocht voor de uitbouw van haar nieuwe investeringsvennootschap rond studentenhuisvesting. Quares speelt hiermee in op het nijpende kamertekort in grote studentensteden als Brussel, Leuven, Gent, Namen of Louvain-la-Neuve, wat al gauw geraamd wordt op meerdere duizenden wooneenheden. In samenwerking met Belfius als plaatsingspartner, lanceerde Quares het niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschap Quares Student Housing.

Calendar icon14 March 2013

Herman Du Bois van Quares: “We beogen circa € 28 miljoen kapitaal op te halen over een periode van 2 jaar, en hiermee voor een totale vastgoedwaarde van circa € 42,5 miljoen te investeren. Daarmee wordt op lange termijn belegd in meer dan 500 kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers in de belangrijkste studentensteden van het land. Via de vennootschap investeren beleggers in papieren vastgoed, wordt een bruto rendement van circa 6% beoogd, spreiden ze hun risico’s en hoeven ze niet wakker te liggen van de vervelende zorgen die het beheer van vastgoed met zich meebrengt. De instapdrempel om te investeren in Quares Student Housing is evenwel bepaald op € 100.000. ”

Het Quares Student Housing is een primeur voor België. In onze buurlanden zijn niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen, waarbij een groep van mensen samen investeert in vastgoed, goed ingeburgerd. In België is dit type vennootschap vrij nieuw en biedt het investeerders een belangrijk beleggingsalternatief. Bovendien gaat het om een specifiek deel van de vastgoedmarkt: studentenkamers. Tot op heden konden beleggers hierin enkel rechtstreeks investeren in de bakstenen zelf, door bijvoorbeeld enkele studentenstudio’s te kopen. Volgens Herman Du Bois heeft Quares Student Housing Fund enkele voordelen: “Niet alleen spreidt de belegger zijn risico’s, hij moet niet voortdurend zelf omkijken naar het gebouw en de verhuur van zijn kamers. De aangeboden studentenwoningen situeren zich vaak ook in het lagere huursegment, waar de vraag groter is.” Het Quares Student Housing Fund kiest dus voor een eigen strategie. De vraag naar studentenkamers overtreft het huidige aanbod. Toch gaat de vennootschap niet agressief te werk maar kiest men juist voor betaalbare studentenkamers, op uitstekende locaties nabij campussen of in levendige stadsbuurten. De gebouwen zullen circa 25 kamers of meer tellen en worden in hun geheel professioneel beheerd volgens de normen van Quares zelf. Herman Du Bois: “Deze strategie geeft naar verwachting een betere bezettingsgraad en dus een hoger huurrendement op lange termijn, de schaalgrootte houdt de exploitatiekosten beheersbaar. Dit draagt tevens bij aan een hogere exit-waarde bij eventuele latere herbestemming of bij verkoop van het gebouw. De maatschappelijke inslag vormt tevens een belangrijke onderbouw voor de slaagkansen van het investeringsvennootschap. Herman Du Bois: “We willen impulsen geven aan de grote behoefte aan betaalbare studentenkamers.”

De studentenmarkt kenmerkt zich door een stabiel en aantrekkelijk huurrendement. In een kapitalisatievennootschap beoogt het Quares Student Housing een totaal jaarlijks bruto rendement van 6% over een periode van 8 jaar, gerekend met een beperkte waardestijging van vastgoed. Het is een kapitalisatievennootschap en keert dus tussentijds geen dividenden uit. De beoogde omvang van de vastgoedportefeuille bedraagt € 42,5 miljoen. Er wordt gestreefd naar een eigen vermogen van € 28 miljoen. Het restant zal met bankleningen gefinancierd worden. Inschrijven kan echter pas vanaf € 100.000. Men kan de vennootschap zien als een ideale spreiding van het risico binnen de portefeuille. Tegelijk is het beleggingsproduct tastbaar en zichtbaar. Voor de studentenhuizen richt Quares zich op de Belgische markt, met prioritaire aandacht voor de steden Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent en Luik.

Met deze nieuwe vennootschap is Quares niet aan haar proefstuk toe. In haar beleggingsdivisie bouwde Quares de afgelopen jaren succesvolle investeringsvennootschappen rond commercieel vastgoed: Quares Retail Fund en Quares Retail Fund 2, met een belegd vermogen van € 53 miljoen en € 26 miljoen. De vennootschappen van Quares staan niet onder toezicht van FSMA, maar hanteren hoge eisen van transparantie en controle, met onder andere een onafhankelijk investeringscomité, een onafhankelijke vastgoedschatter en een bedrijfsrevisor.

Overview