Quares zet mee zijn schouders onder het project Zennevallei van de Provincie Vlaams-Brabant.

Met het strategisch project Zennevallei wordt door de provincie Vlaams-Brabant onder meer ingezet op het optimaliseren en opwaarderen van de verouderde infrastructuren en woon- en werkomgeving in de Zennevallei

Calendar icon13 February 2018

De Zennevallei ten zuiden van Brussel is sterk verstedelijkt en historisch gezien eveneens sterk geindustrialiseerd. In de toekomst zal de verstedelijking alleen maar toenemen waardoor de ruimte optimaal dient ingevuld te worden. Met het strategisch project Zennevallei wordt door de provincie Vlaams-Brabant onder meer ingezet op het optimaliseren en opwaarderen van de verouderde infrastructuren en woon- en werkomgeving in de Zennevallei. 

Vanuit zijn coördinerende rol bij de herontwikkeling van de Catala site, gelegen binnen de Zennevallei, is Quares reeds betrokken binnen dit project. Maar eveneens vanuit een algemeen adviserende rol is en blijft Quares actief binnen dit strategische project.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be
Overview