Start Kapitaalronde

Quares Student Housing een Belgische huisvester voor studenten en carrièrestarters die haar ambitieuze groeiplan bevestigt en blijft inzetten op de professionalisering van de studentenhuisvesting. Op heden heeft Quares Student Housing 615 kamers in Brussel, Antwerpen en Luik, met een totale investeringswaarde van 56,3 miljoen Euro.  De initiële investeringsdoelstelling, 500 kamers in 2020, werd ondertussen fors bijgesteld naar een ambitieuze 2.000 kamers tegen 2026.

Calendar icon10 January 2018

Om deze ambitie kracht bij te zetten wordt een nieuwe kapitaalronde gestart met als voornaamste kenmerken van dit Aanbod: 
* Inschrijvingsperiode: maandag 8 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018

  • Inschrijvingsprijs: 13.137,25 EUR / aandeel 
  • Minimale in te schrijven aandelen: 8 aandelen van categorie K
  • Totale minimale inschrijvingsprijs (excl. distributiekosten): 105.098 EUR
  • Distributiekosten: maximaal 2% op de uitgifteprijs (zie inschrijvingsformulier)

U kan de volgende documenten terugvinden op www.qshf.be :

  • Presentatie die werd gegeven naar aanleiding van deze nocturnes;
  • Het placementmemorandum;
  • Het inschrijvingsformulier voor natuurlijke personen;
  • Het inschrijvingsformulier voor rechtspersonen.

Mogen wij u vragen om, indien u wil inschrijven op dit Aanbod, het Inschrijvingsformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar info@qshf.be.

Heeft u vragen, dan kan u ons mailen op info@qshf.be.

Overview