Succesvolle afsluiting van nieuwe kapitaalverhoging

Quares Student Housing, beoogt een vastgoedportefeuille op te bouwen van circa 500 studentenkamers. Op deze manier wil Quares Student Housing haar maatschappelijke rol spelen en bijdragen tot het oplossen van de stijgende vraag naar kwalitatieve en betaalbare studentenhuisvesting.

Calendar icon29 March 2014

Sinds de start van Quares Student Housing in 2013 werd via uitgifte van aandelen  10,7 miljoen euro en door middel van uitgifte van obligaties 1,49 miljoen euro opgehaald. Deze bedragen werden geïnvesteerd in drie gebouwen met 237 studentenkamers. In totaal bedroeg de vastgoedwaarde van deze investeringen 21,6 miljoen euro.

De belangrijkste uitdaging voor Quares Student Housing is om in het belang van zowel obligatie- als aandeelhouders, de opportuniteiten binnen de markt van studentenhuisvesting te kunnen blijven benutten. Dit om de strategische doelstellingen verder te verwezenlijken, namelijk het streven naar zowel een maatschappelijk als financieel rendement. Daarom koos Quares Student Housing om in 2015 beroep te doen op het publiek spaarwezen. Dit gaf de belegger de kans om te investeren in studentenvastgoed vanaf 11.500 euro. De inschrijvingsperiode liep van 22 januari 2015 tot en met 25 februari 2015. 

Onbekend object
Als zaakvoerder van Quares Student Housing hebben wij het genoegen U te melden dat een totaalbedrag van 2.058.500  euro werd opgehaald (179 aandelen). We mochten heel wat geïnteresseerden ontvangen tijdens onze infosessies die werden georganiseerd in Vlaanderen en Brussel. Met veel voldoening stellen we dan ook vast dat we maar liefst 51 nieuwe aandeelhouders mogen verwelkomen. De kapitaalverhoging werd vastgesteld door de notaris op 13 maart 2015 en brengt het totaal opgehaald kapitaal (en uitgiftepremie) binnen Quares Student Housing op 12.806.100 euro. Met dit nieuw opgehaald kapitaal zullen verdere acquisities gerealiseerd worden.

Tenslotte willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe aandeelhouders van harte welkom te heten, alsook willen we onze bestaande aandeel- en obligatiehouders bedanken voor hun vertrouwen.

Natuurlijk houden wij U ook in de toekomst verder op de hoogte over het groeiverhaal van Quares Student Housing.

Overview