Toekomstvisie bedrijventerreinen

Quares en Arcadis halen opdracht binnen bij Departement Omgeving om toekomstvisie rond multimodale bedrijventerreinen uit te werken.

Calendar icon14 January 2019

De traditionele opdeling tussen de verschillende types bedrijventerreinen is verouderd en heeft nood aan een hernieuwde visie. Het departement Omgeving heeft daarom een studieopdracht uitgeschreven om hen te begeleiden in het uitwerken van hun langetermijnvisie voor logistieke bedrijventerreinen. Deze visie staat reeds in enkele krachtlijnen omvat in het nieuwe witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Quares en Arcadis haalden deze opdracht samen binnen en dit met een straatlengte voorsprong.

In eerste instantie zullen het huidige beleidskader en doelstellingen geëvalueerd worden. Met case studies in Nederland, Frankrijk en Duitsland in het achterhoofd, kan er vervolgens een toekomstvisie voor onze bedrijventerreinen in Vlaanderen gevormd worden. De druk op onze ruimte zal nopen tot intensief en inventief ruimtegebruik, inbreiding en een toename van eventuele collectieve infrastructuur en faciliteiten waarmee het ruimterendement aanzienlijk kan verhogen.

 

De veranderende ruimtelijke context zal bijgevolg ook aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve vastgoedvormen en eventuele nieuwe eigendomsvormen. Quares zal meebouwen aan deze toekomst, niet alleen in visie, maar ook in de latere uitvoering.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be
Overview