Tweede publieke plaatsing mobiliseert nieuwe en bestaande aandeelhouders

Sinds de start van Quares Student Housing Comm. VA (“Quares Student Housing“) in 2013 werd via uitgifte van aandelen 13,9 miljoen euro en door middel van uitgifte van obligaties 1,49 miljoen euro opgehaald. Deze bedragen werden geïnvesteerd in vier gebouwen met 255 studentenkamers. In totaal bedroeg de vastgoedwaarde van deze investeringen 22,8 miljoen euro.

Calendar icon13 January 2016

De belangrijkste uitdaging voor Quares Student Housing is om in het belang van zowel obligatie- als aandeelhouders, de opportuniteiten binnen de markt van studentenhuisvesting te kunnen blijven benutten. Na het succes van de publieke plaatsing in januari 2015, was het een logisch vervolg om opnieuw beroep te doen op het publiek spaarwezen. Dit gaf de belegger de kans om te investeren in studentenvastgoed vanaf 36.000 euro. De inschrijvingsperiode liep van 2 november 2015 tot en met 15 december 2015.

Als zaakvoerder van Quares Student Housing hebben wij het genoegen U te melden dat een totaalbedrag van 2.832.000 euro werd opgehaald (236 H-aandelen). De verwachte datum van de vaststelling van de kapitaalverhoging en uitgifte van de nieuwe aandelen is in principe 3 februari 2016. Met dit bedrag overtreffen wij de vorige publieke uitgifte waar wij reeds 2.058.500 euro hadden opgehaald. De particuliere belegger is duidelijk happig op het studentenvastgoed, gezien onze operatie parallel liep met de succesvolle beursgang van Xior. De investeringsmarkt omarmt deze relatief jonge ‘asset class’ volledig en wij zien gelijkaardige trends in het buitenland, met Duitsland, Nederland en de UK als koplopers.

Omtrent het vastgoed kunnen wij ook melden dat de bouwvergunning voor de omvorming van een leegstaand kantoorgebouw in studentenhuisvesting verkregen is (project ‘Ommegang’). Samen met de Université Saint-Louis zullen daar 145 kamers worden gebouwd.

Tenslotte willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe aandeelhouders van harte welkom te heten, alsook willen we onze bestaande aandeel- en obligatiehouders bedanken voor hun vertrouwen.

Ter gelegenheid van het jaarverslag 2015 zullen wij onze aandeelhouders en obligatiehouders een stand van zaken bezorgen over toekomstige projecten van Quares Student Housing.

Overview