Voormalige G&G site in Willebroek gaat tegen de vlakte en zorgt voor uitbreiding logistiek terrein MG Park De Hulst.

De voormalige G&G site te Willebroek heeft een oppervlakte van ca. 16 ha en huisvestigde G&G International, een bedrijf actief in de bouw van metaalconstructies. Na diens faillissement was er nood aan de herontwikkeling van de site.

Calendar icon13 February 2018

De voormalige G&G site te Willebroek heeft een oppervlakte van ca. 16 ha en huisvestigde G&G International, een bedrijf actief in de bouw van metaalconstructies. Na diens faillissement was er nood aan de herontwikkeling van de site.

In het kader hiervan werd Quares door de projectontwikkelaar ingeschakeld voor de subsidiebegeleiding van onder meer de sloopwerken alsook van de aanleg van de infrastructuur.

 

De Consultancy afdeling heeft hiertoe de nodige aanvragen voorbereid en met succes ingeleid bij zowel het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (aanleg van de infrastructuur) als bij Ruimte Vlaanderen (sloopsubsidie). Nadat de subsidies werden toegekend, coördineert Quares de verschillende werkzaamheden i.k.v. de subsidieregeling, en schakelt Quares eveneens zijn expertise in om de site te herontwikkelen naar een duurzaam bedrijventerrein. 

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be
Overview