Voormalige handel in bouwmaterialen maakt plaats voor KMO zone in Erpe-Mere

Op de voormalige De Swaef site te Erpe-Mere was voorheen een handel in bouwmaterialen gevestigd. BVI wenst er een nieuwe KMO-zone, voor lokale bedrijvigheid, in te richten.

Calendar icon13 February 2018

Op de voormalige De Swaef site te Erpe-Mere was voorheen een handel in bouwmaterialen gevestigd. Na diens stopzetting was er nood aan de herontwikkeling van de site. De nieuwe private investeerder wenst er een nieuwe KMO-zone, voor lokale bedrijvigheid, in te richten. 

In het kader hiervan werd Quares door de investeerder ingeschakeld voor de (subsidie)begeleiding (onder meer de sloopwerken) en het projectmanagement.

De Consultancy afdeling heeft hiertoe de aanvraag voorbereid en met succes ingeleid bij Ruimte Vlaanderen. Nadat de subsidie werden toegekend, coördineert Quares de verschillende werkzaamheden i.k.v. de subsidieregeling en het projectmanagement, en schakelt Quares eveneens zijn expertise in om de site te herontwikkelen naar een duurzaam bedrijventerrein.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be
Overview