Bedrijvenpark Campus Coppens - Brasschaat

In opdracht van de vzw Kamp Oost Brasschaat werkte Quares een beheersplan uit voor de opstart van parkmanagement op het bedrijventerrein Campus Coppens. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen keurde dit plan goed als een van de eerste beheersplannen in Vlaanderen. Het was vooruitstrevend en legde de basis voor veel andere projecten in Vlaanderen.

Customer:VZW Kamp Oost Brasschaat
Location:Brasschaat
Period:Calendar icon2010 - 2019

Bedrijvenpark Campus Coppens - Brasschaat

De Raad van Bestuur van de vzw Kamp Oost Brasschaat stelde Quares op 6 december 2010 aan als parkmanager van de site Campus Lt. Coppens in Brasschaat.

3 ruimtelijke uitvoeringsplannen

Voor de site Campus Lt. Coppens zijn er drie verschillende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van toepassing:

  • in het westen waar het voormalige kazernegebouw in 2008 werd gerenoveerd tot een functioneel kantoorgebouw.
  • in het oosten waar een CO2-neutraal en lokaal bedrijventerrein werd aangelegd, inclusief een zone voor openbaar nut.
  • tussen de kazerne en het lokaal bedrijventerrein waar nog een transferium komt voor de overstap op openbaar vervoer. Deze derde zone is een zone voor openbaar nut met achter de kazerne de BuSo-school Zonnebos en daarnaast een jeugdcentrum. Boven het lokaal bedrijventerrein is de firma GRAVO gevestigd.

De grote uitdaging hier is de synergieën te benutten van de totaal verschillende aanwezige bedrijven, vzw's en overheden. Passend in het duurzaamheidskader is er op de site ook een CNG tankstation (aardgas onder druk) dat 25% minder CO2 uitstoot. Er werden ook elektrische oplaadpalen voor fietsen en auto's voorzien.

Doelen van de vzw

De vzw Kamp Oost Brasschaat werd opgericht om de beoogde beeldkwaliteit te garanderen, de aanwezige bedrijven te laten genieten van de voordelen van groepsaankopen en ook in de toekomst te voldoen aan de bepalingen met betrekking tot CO2-neutraliteit. In deze vzw zitten vertegenwoordigers van de overheid, de investeerders en de gebruikers van de site binnen een lokaal PPS-project. De doelen van de vzw zijn:

- het kwaliteitsniveau in stand houden door het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen integraal aan te pakken

- alle gemeenschappelijke belangen behartigen

- het overleg tussen bedrijven en overheid bevorderen

- groepsaankopen aanbieden voor ondersteunende facilitaire diensten voor de bedrijven

Quares parkmanagement

Omdat parkmanagement het middel bij uitstek is om de bovenstaande doelstellingen te halen, vertrouwde de vzw Kamp Oost Brasschaat deze taak toe aan Quares. Sinds 1 januari 2011 is Quares als parkmanager actief op het terrein.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be