Herontwikkeling Bostoen site

In 2011 werd de Bostoen-site getroffen door een zware brand. Daarbij gingen heel wat gebouwen verloren.

Customer:Bostoen Group
Location:Drongen
Period:Calendar icon2016 - ...

Herontwikkeling Bostoen site

Om de herontwikkelingsmogelijkheden te bekijken, doet de Bostoen Group een beroep op de ervaring van Quares voor subsidiebegeleiding en onze duurzame toekomstvisie op de herontwikkeling van bedrijventerreinen.

Voortraject

De Bostoen-site beslaat zo’n 8,39 hectare en is gelegen aan de Diensesteenweg en de R4. Om de herontwikkelingsmogelijkheden correct in te schatten, vroeg Quares een voortrajectsubsidie aan bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit voortraject zal leiden tot een integraal masterplan voor de site met aandacht voor de economische, financiële, juridische en technische haalbaarheid van het project. 

Er zal onder andere aandacht gaan naar:

  • architecturale ontwikkeling
  • sanering en sloop 
  • mobiliteit 
  • ruimtelijke invulling
  • energie en duurzaamheid
  • water 
  • geluid
  • beheer van de site

Integrale begeleiding

Quares neemt vanuit zijn operationele ervaring met bedrijventerreinen ook deelaspecten uit dit voortraject op samen met de Bostoen Group. We waken over de correcte administratieve opvolging van het voortraject inclusief de voortgangsrapportage aan de subsidiërende overheid. We gaan voor een integrale begeleiding op maat van de klant om tot een duurzame en kwalitatieve herontwikkeling te komen.

Contact us

Contact staff member

Tim
Moerenhout

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
tim.moerenhout@quares.be