Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

In december 2012 kocht brownfieldontwikkelaar Re-vive de terreinen gelegen aan de Woluwelaan en de Vilvoordelaan te Machelen.

Client:Re-vive
Localisation:Machelen
Période:Calendar icon2013 - 2016

Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

De terreinen werden samengevoegd tot het bedrijvenpark Bright Park, een terrein van 7,5 hectare waarop zowel grotere bedrijven zich kunnen vestigen als kleinere kmo's binnen bedrijfsverzamelgebouwen. Quares heeft Re-vive begeleid bij de subsidieverwerving voor de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur. Bovendien voert onze afdeling Management het parkmanagement uit. 

Situering site

De site bevindt zich in de gemeente Machelen aan de op- en afritten van de Brusselse ring (R0). Vanaf de site is de E19 vlot bereikbaar. Het projectgebied maakt deel uit van het regionaal gemengd bedrijventerrein van Machelen. Dat terrein wordt in het oosten begrensd door de Woluwelaan, in het zuiden door de Vilvoordelaan en in het noorden en westen telkens door een aanpalend bedrijventerrein. 

Minimale impact

Het projectgebied is op het gewestplan ingekleurd als een algemeen bedrijventerrein. Het beschikt niet alleen over de geschikte bestemming, maar heeft tevens een goede bereikbaarheid ten opzichte van het hoofdwegennet. De impact op woonomgevingen is minimaal bij ontwikkeling van deze site.

De andere uitgangspunten voor Re-vive bij de ontwikkeling van deze brownfield waren:

  • gefaseerd ontwikkelen in functie van de lokale behoefte
  • hemelwater opvangen binnen de ruime groenzones
  • respect voor de ruimtelijke samenhang met de directe omgeving
  • vlotte en veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers
  • nieuwe wegenis voor de verbinding met de Woluwelaan en de Vilvoordelaan
  • kwalitatieve architecturale afwerking
  • maximale integratie van duurzaamheidsaspecten zoals de invloed op de waterhuishouding beperken, duurzaam materiaalgebruik, compacte verkavelings- en bouwwijze.

Quares-diensten

Quares heeft Re-vive bijgestaan bij de aanvraag en het verkrijgen van de infrastructuursubsidies bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tijdens het ontwikkelingsproces volgde Quares de administratie van de subsidievoorwaarden op en rapporteerde aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Bovendien werkte Quares een beheersvisie uit voor Bright Park om de duurzame kwaliteit te garanderen tijdens de levensduur van het terrein. Onze afdeling Management zorgt momenteel voor het parkmanagement in opdracht van de vzw Bright Park, die er de gevestigde bedrijven verenigt. 

Contactez-nous

Contacter un collaborateur

Bart
De Smedt

CINO

Location icon Antwerp Gate 2
bart.de.smedt@quares.be

E-HUB Luithagen

Le projet vise à définir un cas commercial concret pour un fournisseur de services énergétiques dans la zone portuaire. Chaque zone portuaire est caractérisée par une forte demande énergétique et d'énormes possibilités d'utilisation des énergies renouvelables.

Enhancing multi-energy distribution in large retail developments

L'objectif global de l'étude de faisabilité est de déterminer la stratégie de développement d'une boîte à outils de conception permettant aux promoteurs de commerce de détail de voir en un coup d'œil si le regroupement avec des zones voisines est souhaitable en termes d'énergie.

Become - Smart Business Area of the Future

«Become» est un projet de laboratoire vivant au sein de la zone d'innovation FLux50 «Microgrids

Smart Business Area of the Future Mechelen-Noord

«Smart Business Area of ​​the Future» est une étude de faisabilité de 10 mois dans la zone d’innovation Microgrid.

Rolecs (Roll out of Local Energy Communities)

Het ROLECS-project (Roll out of Local Energy Cummunities) is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen in lijn met het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument.

Ontwikkeling bedrijvenpark Zen park

Ontwikkeling bedrijvenpark Vekestraat

Herontwikkeling Sun Chemical

Onderzoek studentenhuisvesting Brussel

Ruimtebehoeftepeiler - Start to develop Limburg

Beheer en uitgifte Researchpark Zellik

Ontwikkeling bedrijventerrein Rameis

Locatiestudie bedrijfsgronden rondom Railport

Ontwikkeling bedrijventerrein Onledebeek

Masterplan Logistiek Park West

Ontwikkeling MG Park De Hulst

Duurzame samenwerking haventerrein Luithagen

Onze afdeling Consulting werkte een kader uit voor de duurzame organisatie van het bedrijventerrein Luithagen in de Antwerpse haven. In de praktijk zetten we een nieuwe vzw op waarin de bedrijven zijn vertegenwoordigd en waarmee we duurzaam bedrijventerreinmanagement kunnen organiseren. Daarnaast zette Quares ook in op de realisatie van drie concrete collectieve acties: afvalophaling, beveiliging en individuele behandeling van afvalwater. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de bedrijven op het terrein. Begin 2016 werden raamovereenkomsten afgesloten met de partijen die werden geselecteerd voor die drie collectieve acties.

Ontwikkeling bedrijventerrein La Corbeille

Beheersplan bedrijvenpark De Weven

Herontwikkeling bedrijventerrein Jagersborg

Herontwikkeling site G&G

Ontwikkeling gemengd woon- en bedrijvenpark Forum

Beleidsevaluatie bedrijventerreinbeheer

ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Over een periode van twee jaar onderzocht Quares en 3E de mogelijkheden van derdepartijfinanciering voor energiebesparingen bij kmo’s. Dit onderzoek liep in het kader van het project “ESCO’s voor kmo’s” van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het consortium heette ESCO4Gent en bestudeerde de bedrijventerreinen Drongen I en de Industrieweg, beide in Gent.

Herontwikkeling Driefonteinenstraat

Beheersplan bedrijvenpark Dorpveld II

Masterplan Dender-Noord

Quares maakte in samenwerking met Omgeving, De Keuster Advocaten en Alligence het masterplan op voor de herontwikkeling van de zone Dender-Noord in Aalst.

Herontwikkeling Dekaply-site

EFRO-project Collectief Cleantech Realisatieplan Genk

Herontwikkeling CAT-site

Aan de achterzijde van het station van Vilvoorde ligt een ruim en onderbenut terrein, de CAT-site. Het terrein ligt tussen het spoor, de R22, de Vilvoordelaan en de Luchthavenlaan. Op deze locatie zal het ziekenhuis AZ Jan Portaels worden gebouwd. De overige ruimte van het terrein van 55 hectare werd verworven door MG Real Estate. Zij zullen deze site herontwikkelen tot een gemengd, kwalitatief project. Quares staat MG Real Estate bij voor de sloop, herontwikkeling en subsidiebegeleiding.

Bedrijvenpark Campus Coppens - Brasschaat

In opdracht van de vzw Kamp Oost Brasschaat werkte Quares een beheersplan uit voor de opstart van parkmanagement op het bedrijventerrein Campus Coppens. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen keurde dit plan goed als een van de eerste beheersplannen in Vlaanderen. Het was vooruitstrevend en legde de basis voor veel andere projecten in Vlaanderen.

Masterplan Ford Genk

Het consortium Quares-Technum kreeg in 2015 de opdracht het masterplan uit te werken voor de herontwikkeling van de voormalige Ford-terreinen in Genk. Terwijl Technum voornamelijk inzette op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, werkte Quares een financieel ontwikkelingsmodel uit, analyseerden we de vestigingsvoorwaarden en rondden we het terrein- en exploitatieplan af.

Bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren

Het Autonoom Gemeentebedrijf Houthalen-Helchteren gaf Quares de opdracht bedrijventerreinmanagement uit te bouwen en uit te voeren op het bestaande bedrijventerrein Centrum-Zuid.

Blue Gate Antwerp

Quares maakt deel uit van het consortium Blue O'pen dat via concurrentiële dialoog werd gekozen om het voormalige blackfield Petroleum Zuid in Antwerpen opnieuw te ontwikkelen.

Herontwikkeling bedrijventerrein Bokt

De stad Peer koos Quares voor de begeleiding bij subsidieaanvragen die de aanleg en herontwikkeling van het bedrijventerrein Bokt te Peer mee zullen financieren.

Ontwikkeling bedrijvenpark Bollaar

In opdracht van Futurn voert Quares de subsidiebegeleiding uit voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Bollaar te Lier.

Herontwikkeling Bostoen site

In 2011 werd de Bostoen-site getroffen door een zware brand. Daarbij gingen heel wat gebouwen verloren.

Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

In december 2012 kocht brownfieldontwikkelaar Re-vive de terreinen gelegen aan de Woluwelaan en de Vilvoordelaan te Machelen.

Handleidingen bedrijventerreinmanagement

Vanuit onze ervaring als parkmanager kreeg Quares de opdracht van de POM Antwerpen om twee handleidingen uit te werken over duurzaam bedrijventerreinmanagement. Deze handleidingen moeten een houvast bieden aan nieuwe en bestaande verenigingen die de samenwerking op bedrijventerreinen wensen te bevorderen.