KMO ondersteuning

Wordt uw kmo de volgende Vlaamse Gazelle? Geef kracht aan uw ondernemingsgroei dankzij de tips en het advies van Quares voor kmo's.

Subsidiebegeleiding: kmo-ondersteuning

Vlaanderen is en blijft een kmo-land. Voor elke 100 werknemers in België werken er 72 in privébedrijven en 28 bij de overheid. Van die 72% die actief zijn in de privésector, werken er 60% voor een kmo. Kortom, 4 op de 10 werkende Belgen zijn actief binnen een kmo.

Groei ondersteunen

Kmo's zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de welvaart in België. Daarom vindt de overheid het belangrijk om de groei van deze kmo's maximaal te stimuleren via gepast advies, subsidies of fiscale ondersteuning. In de Vlaamse subsidiedatabank zitten heel wat maatregelen om kmo's te begeleiden in hun groei:

 • kmo-portefeuille
 • kmo-groeisubsidie
 • kmo-innovatieprojecten
 • kmo-innovatie/haalbaarheidsstudies
 • commerciële inspiratie
 • businessincubatieprogramma's
 • ecologiepremies en strategische ecologiesteun
 • strategische transformatiesteun
 • steunverlening in ontwrichte zones
 • fiscale vrijstellings- en kortingsregelingen voor personeel en onderzoekers
 • financieringssteun

 

Quares als uw ervaren gids

Deze waaier aan mogelijkheden maakt het voor een kmo soms ook moeilijk. Met beperkte middelen door dit brede aanbod op zoek gaan naar de geschikte steun is immers niet eenvoudig. Laat daarom Quares uw gids zijn om sneller uw doelstellingen te bereiken. Als kmo hebben we zelf ook al heel wat ervaring met een aantal van deze maatregelen. Zo bieden we u praktische kennis en advies en brengen we u in contact met de juiste instanties.

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Quote icon

"Subsidies zijn een middel, geen doel op zich."

Nick WIjns

Handleidingen bedrijventerreinmanagement

Vanuit onze ervaring als parkmanager kreeg Quares de opdracht van de POM Antwerpen om twee handleidingen uit te werken over duurzaam bedrijventerreinmanagement. Deze handleidingen moeten een houvast bieden aan nieuwe en bestaande verenigingen die de samenwerking op bedrijventerreinen wensen te bevorderen.

ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Over een periode van twee jaar onderzocht Quares en 3E de mogelijkheden van derdepartijfinanciering voor energiebesparingen bij kmo’s. Dit onderzoek liep in het kader van het project “ESCO’s voor kmo’s” van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het consortium heette ESCO4Gent en bestudeerde de bedrijventerreinen Drongen I en de Industrieweg, beide in Gent.