E-HUB Luithagen

Het project heeft als doel een concrete businesscase te definiëren voor een Energy Service provider in het havengebied. Elk havengebied wordt gekenmerkt door een hoge energievraag en enorme mogelijkheden om hernieuwbare energie toe te passen.

Klant:Flux 50
Locatie:Antwerpen
Periode:Calendar icon2019

E-HUB Luithagen

Dit project beoordeelt de haalbaarheid van een Energy Service Provider (ESP) concept, waarbij één partij instaat voor het optimaliseren van het energieverbruik over de partijen heen. We focussen op het havengebied van Luithagen waar Quares in het reeds als parkmanager is aangesteld.  

Een Serviceprovider beheert de energievraag, het aanbod en lokale opwekking en opslag voor de betrokken partijen en vermindert daardoor de energiekosten met minimale CAPEX investering en maximalisatie van inzet van hernieuwbare energie door DSM en storage. Bovendien is de ESP in staat om flexibiliteit aan te bieden aan het publieke netwerk en kan hij op elk moment kiezen om de meest duurzame bron in te schakelen. 

Dit serviceconcept pakt met name het probleem aan dat energie-efficiënte en koolstofbesparende technologieën zoals warmteopwekking, zonne- en of windenergie onvoldoende worden geïmplementeerd vanwege de korte terugverdientijden die gewoonlijk worden toegepast door bedrijven buiten de energiesector.

Voor een commerciële doorbraak moet de rol van een Energy Service Provider / aggregator gedefinieerd worden binnen de juridische context van het havengebied. De energietechnologieën die moeten worden beoordeeld (met name zonne-energie, opslag, warmtepompen en warmtekrachtkoppeling) zijn vrij goed bekend, maar de optimale inzet vanuit een centrale multi-energie productie door een Service provider is nog niet toegepast in havengebieden.

Het concept is eenvoudig en de mogelijke winsten ovv milieu en kosten zijn groot : Overproductie door één klant zal worden gebruikt om een energietekort door de ander te compenseren of een afval energiestroom zal door het servicebedrijf worden gevaloriseerd in een bruikbare energiestroom die kan worden afgeleverd aan een andere klant. Transactiekosten zijn laag omdat de serviceprovider de transactie uitvoert en de industriële bedrijven alleen een service aankopen zonder de beslommeringen van het beheer van een productiecentrale of het 'spelen' met vraag en aanbod.

Het concept van een energieservicebedrijf kan worden gekopieerd naar alle industriële gebieden (bedrijventerreinen) als de grond in concessie wordt gegeven en de stad eigenaar blijft van de grond en netwerken. Uitwisseling van energie is in die context eenvoudiger.
 

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Mia
Van Daele

Manager Business Development & Innovation

Location icon Antwerp Gate 2
mia.van.daele@jadesynergies.com