ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Over een periode van twee jaar onderzocht Quares en 3E de mogelijkheden van derdepartijfinanciering voor energiebesparingen bij kmo’s. Dit onderzoek liep in het kader van het project “ESCO’s voor kmo’s” van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het consortium heette ESCO4Gent en bestudeerde de bedrijventerreinen Drongen I en de Industrieweg, beide in Gent.

Customer:Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
Location:Gent
Period:Calendar icon2014-2016

ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Analyse

 

De circa 200 bedrijven op de twee terreinen werden ondervraagd om hun interesseniveau, energieverbruik en technische installaties in kaart te brengen. Meer dan 40 kmo’s werden daarna technisch geanalyseerd door 3E, waarna er een “lead group” van 10 bedrijven werd bepaald. Die lead group bestond uit bedrijven die veel energiebesparingspotentieel combineerden met een hoog interesseniveau. Voor hen werd een gedetailleerd financieel plan opgesteld waaruit de economische haalbaarheid van derdepartijfinanciering bleek. Dit financieel plan omvatte verschillende scenario’s met verschillende investeringswaarden en maatregelen op basis van het projectrendement en de terugverdientijden.

 

Businessplan

 

Vervolgens werd een traject voor de oprichting van een lokaal energiebedrijf opgestart. Uit bijkomende analyses voor wind- en zonne-energie bleek dat er ruimte was voor energieopwekkende maatregelen in het lokaal energiebedrijf. Zo werd een businessplan uitgewerkt waarbij aandacht was voor alle JERTS-aspecten. Dit businessplan werd afgestemd met de ondernemers.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be