Ontwikkeling bedrijvenpark Bollaar

In opdracht van Futurn voert Quares de subsidiebegeleiding uit voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Bollaar te Lier.

Customer:Futurn
Location:Lier
Period:Calendar icon2012 - ...

Ontwikkeling bedrijvenpark Bollaar

Dit voormalig militair domein aan de Bollaarstraat krijgt een nieuwe bestemming als lokale duurzame bedrijvenzone van ongeveer 6 hectare. Deze zone sluit aan bij de bestaande bedrijvenzones aan de beide zijden van de Lierse ringweg.

Nieuw kmo-gebied

Het plangebied van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Bollaar ligt strategisch in de oksel van de Lierse ringweg (R16) en de Antwerpsesteenweg. In het gebied zijn er woonzones tussen de Antwerpsesteenweg/Bollaarstraat en bedrijvenzones langs de Mallekotstraat. Het RUP wordt begrensd door de Bollaarstraat, de bufferzone langs een oude spoorwegzate en een voormalig militair domein, zoals aangeduid op het gewestplan. Het bedrijf Greif Belgium nv is gelegen langs de Bollaarstraat en vervaardigt plastic en metalen vaten. Het RUP Lier voorziet dat het militair gebied langs de Bollaarstraat niet wordt omgevormd tot woongebied maar tot kmo-gebied. 

Duurzame stedenbouw

De herbestemming van een voormalig militair domein als brownfieldontwikkeling geeft blijk van stedenbouwkundige duurzaamheid. Futurn snijdt immers geen waardevolle open ruimte aan om een lokaal bedrijventerrein te realiseren maar gebruikt een onbenut terrein dat morfologisch aansluit bij de bestaande bedrijven langs de R16.

Scheiding woon- en bedrijfsverkeer

Een belangrijke voorwaarde voor de transformatie van het militaire gebied en de verdere ontwikkeling van de Greif-site is een passende ontsluiting naar de Lierse ring. Bedrijfsverkeer en woonverkeer dienen hier gescheiden te worden om het woonklimaat van de Bollaarstraat te vrijwaren en verder te versterken.

Duurzaamheidsprincipes verankeren 

Om de principes van een duurzaam bedrijventerrein verder te verankeren in het planproces zal Futurn maximaal inzetten op:

  • compact bouwen
  • kwalitatieve publieke ruimte
  • wegenissen bundelen 
  • bebouwde oppervlakte maximaliseren
  • natuurlijk waterbeheer
  • groen clusteren
  • duurzaam parkmanagement

Subsidiebegeleiding

Quares heeft Futurn begeleid bij de samenstelling van een subsidiedossier om infrastructuursubsidies te krijgen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze subsidies werden verworven en de bouw van de bedrijvenzone gaat in 2017 van start.

Contact us

Contact staff member

Bart
De Smedt

CINO

bart.de.smedt@quares.be