Interregionale samenwerking

Een innovatief idee kan overal ontstaan, maar slimme oplossingen komen vaak pas naar voren via duurzame partnerships.

Subsidiebegeleiding: interregionale samenwerking

Als stad, gemeente, bedrijf of onderzoeker hebt u ongetwijfeld een idee over hoe we onze economie kunnen verduurzamen, ons mobiliteitsinfarct kunnen verlichten, ons energieverbruik kunnen verlagen en onze materiaalstromen circulair kunnen maken. Kortom, ideeën die onze werk- of woonsituatie veranderen en ons verder doen evolueren naar een efficiënte, duurzame, intelligente en robuuste samenleving.

 

Cruciale samenwerking

Samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderzoekers is cruciaal om deze ideeën om te vormen tot concrete projecten. In sommige gevallen dient het beleid bijgestuurd te worden of dienen er investeringsmiddelen gezocht te worden.

 

Kruisbestuiving

Maar innovatieve ideeën kunnen ook voortkomen uit kruisbestuiving met andere regio's. En laat dat nu net de basis zijn van (inter)regionale samenwerkingsverbanden zoals het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), Interreg, enz. Zij helpen mee de strategie uittekenen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

De consultants bij Quares hebben een ruime ervaring met de aanvraag en begeleiding van dergelijke (inter)regionale samenwerkingsdossiers. We begeleiden u graag in de samenstelling van uw dossier of bij de inhoudelijke invulling van uw dossier en het bijhorende project- en procesmanagement.

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Quote icon

"Steden die positief omspringen met duurzaamheid, innovatie en technologie en daarvoor ook duurzame partnerships durven aangaan met bedrijven, plukken daar economisch de vruchten van."

Mia Van Daele

Ontdek AAK Belgium's Nieuwe Hoofdkwartier in Atlantic House, Antwerpen!

Duik in de wereld van innovatie met AAK Belgium's nieuwste verhuizing naar Atlantic House, gelegen in het bruisende hart van de haven van Antwerpen. Een unieke combinatie van stijlvolle kantoorruimtes, een state-of-the-art proefbakkerij en een geavanceerd laboratorium. Dit is niet zomaar een verhuizing — het is een transformatie. Benieuwd hoe AAK Belgium's nieuwe ruimte creativiteit en wetenschap samenbrengt?

E-HUB Luithagen

Het project heeft als doel een concrete businesscase te definiëren voor een Energy Service provider in het havengebied. Elk havengebied wordt gekenmerkt door een hoge energievraag en enorme mogelijkheden om hernieuwbare energie toe te passen.

Enhancing multi-energy distribution in large retail developments

Het algemene doel van de haalbaarheidsstudie is om de strategie te bepalen voor de ontwikkeling van een ontwerptoolbox waarmee retail-ontwikkelaars in een oogopslag kunnen zien of clustering met naburige gebieden op vlak van energie wenselijk is.

Become - Smart Business Area of the Future

“Become” is een proeftuinproject binnen de FLux50 innovatiezone“ Microgrids

Smart Business Area of the Future Mechelen-Noord

‘Smart Business Area of the Future’ is een haalbaarheidsstudie van 10 maanden in de innovatiezone Microgrids van Flux 50.

Rolecs (Roll out of Local Energy Communities)

Het ROLECS-project (Roll out of Local Energy Cummunities) is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen in lijn met het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument.

Ontwikkeling bedrijvenpark Zen park

Ontwikkeling bedrijvenpark Vekestraat

Herontwikkeling Sun Chemical

Onderzoek studentenhuisvesting Brussel

Ruimtebehoeftepeiler - Start to develop Limburg

Beheer en uitgifte Researchpark Zellik

Ontwikkeling bedrijventerrein Rameis

Locatiestudie bedrijfsgronden rondom Railport

Ontwikkeling bedrijventerrein Onledebeek

Masterplan Logistiek Park West

Ontwikkeling MG Park De Hulst

Duurzame samenwerking haventerrein Luithagen

Onze afdeling Consulting werkte een kader uit voor de duurzame organisatie van het bedrijventerrein Luithagen in de Antwerpse haven. In de praktijk zetten we een nieuwe vzw op waarin de bedrijven zijn vertegenwoordigd en waarmee we duurzaam bedrijventerreinmanagement kunnen organiseren. Daarnaast zette Quares ook in op de realisatie van drie concrete collectieve acties: afvalophaling, beveiliging en individuele behandeling van afvalwater. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de bedrijven op het terrein. Begin 2016 werden raamovereenkomsten afgesloten met de partijen die werden geselecteerd voor die drie collectieve acties.

Ontwikkeling bedrijventerrein La Corbeille

Beheersplan bedrijvenpark De Weven

Herontwikkeling bedrijventerrein Jagersborg

Herontwikkeling site G&G

Ontwikkeling gemengd woon- en bedrijvenpark Forum

Beleidsevaluatie bedrijventerreinbeheer

ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Over een periode van twee jaar onderzocht Quares en 3E de mogelijkheden van derdepartijfinanciering voor energiebesparingen bij kmo’s. Dit onderzoek liep in het kader van het project “ESCO’s voor kmo’s” van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het consortium heette ESCO4Gent en bestudeerde de bedrijventerreinen Drongen I en de Industrieweg, beide in Gent.

Herontwikkeling Driefonteinenstraat

Beheersplan bedrijvenpark Dorpveld II

Masterplan Dender-Noord

Quares maakte in samenwerking met Omgeving, De Keuster Advocaten en Alligence het masterplan op voor de herontwikkeling van de zone Dender-Noord in Aalst.

Herontwikkeling Dekaply-site

EFRO-project Collectief Cleantech Realisatieplan Genk

Herontwikkeling CAT-site

Aan de achterzijde van het station van Vilvoorde ligt een ruim en onderbenut terrein, de CAT-site. Het terrein ligt tussen het spoor, de R22, de Vilvoordelaan en de Luchthavenlaan. Op deze locatie zal het ziekenhuis AZ Jan Portaels worden gebouwd. De overige ruimte van het terrein van 55 hectare werd verworven door MG Real Estate. Zij zullen deze site herontwikkelen tot een gemengd, kwalitatief project. Quares staat MG Real Estate bij voor de sloop, herontwikkeling en subsidiebegeleiding.

Bedrijvenpark Campus Coppens - Brasschaat

In opdracht van de vzw Kamp Oost Brasschaat werkte Quares een beheersplan uit voor de opstart van parkmanagement op het bedrijventerrein Campus Coppens. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen keurde dit plan goed als een van de eerste beheersplannen in Vlaanderen. Het was vooruitstrevend en legde de basis voor veel andere projecten in Vlaanderen.

Masterplan Ford Genk

Het consortium Quares-Technum kreeg in 2015 de opdracht het masterplan uit te werken voor de herontwikkeling van de voormalige Ford-terreinen in Genk. Terwijl Technum voornamelijk inzette op de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan, werkte Quares een financieel ontwikkelingsmodel uit, analyseerden we de vestigingsvoorwaarden en rondden we het terrein- en exploitatieplan af.

Bedrijventerreinen Houthalen-Helchteren

Het Autonoom Gemeentebedrijf Houthalen-Helchteren gaf Quares de opdracht bedrijventerreinmanagement uit te bouwen en uit te voeren op het bestaande bedrijventerrein Centrum-Zuid.

Blue Gate Antwerp

Quares maakt deel uit van het consortium Blue O'pen dat via concurrentiële dialoog werd gekozen om het voormalige blackfield Petroleum Zuid in Antwerpen opnieuw te ontwikkelen.

Herontwikkeling bedrijventerrein Bokt

De stad Peer koos Quares voor de begeleiding bij subsidieaanvragen die de aanleg en herontwikkeling van het bedrijventerrein Bokt te Peer mee zullen financieren.

Ontwikkeling bedrijvenpark Bollaar

In opdracht van Futurn voert Quares de subsidiebegeleiding uit voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Bollaar te Lier.

Herontwikkeling Bostoen site

In 2011 werd de Bostoen-site getroffen door een zware brand. Daarbij gingen heel wat gebouwen verloren.

Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

In december 2012 kocht brownfieldontwikkelaar Re-vive de terreinen gelegen aan de Woluwelaan en de Vilvoordelaan te Machelen.

Handleidingen bedrijventerreinmanagement

Vanuit onze ervaring als parkmanager kreeg Quares de opdracht van de POM Antwerpen om twee handleidingen uit te werken over duurzaam bedrijventerreinmanagement. Deze handleidingen moeten een houvast bieden aan nieuwe en bestaande verenigingen die de samenwerking op bedrijventerreinen wensen te bevorderen.

Brik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

24/7 Service Desk