Innovatie

Quares ziet de overheid als een betrouwbare partner om innovaties kracht bij te zetten.

Subsidiebegeleiding: innovatie

Wil u net als ons een innovatieve voortrekker zijn in de vastgoedsector? Heeft u goede ideeën over hoe uw bedrijventerrein, projectontwikkeling of binnenstedelijk centrum zich op innovatief vlak kan onderscheiden in de markt maar dient er eerst voorafgaandelijk onderzoek plaats te vinden. De belangrijkste subsidies voor innovatie in Vlaanderen komen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

Optimalisatie subsidiepotentieel

Hebt u zelf geen ervaring met de uitwerking van een dergelijk aanvraagdossier of vindt u gewoon geen tijd om deze aanvraag volledig zelf voor te bereiden? De ervaren consultants van Quares willen graag mee nadenken hoe we deze innvoatieve vastgoedconcepten toch gerealiseerd krijgen via haalbaarheidsstudies, proof of concepts of clusterwerking. Daarenboven spreken wij ook graag ons netwerk aan om projectteams samen te stellen en maken we ook graag zelf deel uit van dergelijke teams.

Voor innovatie denken we bijvoorbeeld aan volgende subsidiemogelijkheden:

  • kmo-haalbaarheidsstudies
  • kmo-innovatieprojecten
  • kmo-groeisubsidies
  • O&O-bedrijfsprojecten (Onderzoek en experimentele Ontwikkeling)
  • innovatie en investeringsaftrek
  • belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
  • innovatieclusters zoals Flux 50 voor energieinnovatie, etc.

 

We geven u graag meer details in een persoonlijk gesprek.

Contacteer medewerker

Bart
De Smedt

CINO

Location icon Antwerp Gate 2
bart.de.smedt@quares.be
Quote icon

"Quares ziet de overheid als een betrouwbare partner om innovaties kracht bij te zetten."

Bart De Smedt

Blue Gate Antwerp

Quares maakt deel uit van het consortium Blue O'pen dat via concurrentiële dialoog werd gekozen om het voormalige blackfield Petroleum Zuid in Antwerpen opnieuw te ontwikkelen.